ترجمه حکمت 398 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه‏ السلام): ضَعْ فَخْرَكَ، وَ احْطُطْ كِبْرَكَ، وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اعتقادی 

ترك غرور و ياد مرگ

و درود خدا بر او، فرمود: فخر فروشى را كنار بگذار، تكبّر و خود بزرگ بينى را رها كن، به ياد مرگ باش.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): به خود مناز و باد خودپسندى از سر به در كن و به ياد گورت باش.

و آن حضرت فرمود: فخر فروشى را بگذار، كبر خود را فرو ريز، و قبرت را ياد كن.

[و فرمود:] ناز خود بگذار و كبر از سر به در آر و گور خود را به ياد آر.

امام عليه السّلام (در باره فروتنى) فرموده است:

فخر و سرفرازى خود را بگزار، و كبر و بزرگيت را سر بزير نما (با همه كس فروتن باش) و گورت را ياد كن (تا از ناشايسته باز ايستى).

امام(عليه السلام) فرمود: فخرفروشى خود را كنار بگذار و تكبرت را (از خود) فرو ريز و به ياد قبرت باش (و براى آن آماده شو).