ترجمه حکمت 41 نهج البلاغه

و قال (علیه السلام): قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ، وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

[قال و قد رُوي عنه (علیه السلام) هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله]:

(حكمت 40 به گونه ديگرى نيز نقل شده).

راه شناخت عاقل و احمق

و درود خدا بر او، فرمود: قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

اين معنى از آن حضرت به عبارات ديگرى هم آمده است، مانند اين عبارت:

دل احمق در دهان اوست و زبان عاقل در دلش، و هر دو يك معنى است.

اين معنا به لفظى ديگر از حضرت روايت شده و آن سخن آن حضرت است:

دل احمق در دهان او، و زبان خردمند در قلب اوست. و معناى هر دو جمله يكى است.

[و اين معنى به لفظى ديگر از آن حضرت روايت شده است كه:]

دل بيخرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او [و معنى هر دو يكى است.]

و اين معنى بلفظ ديگر هم از آن حضرت عليه السّلام روايت شده و آن كلام آن بزرگوار است:

دل احمق در دهان او است، و زبان عاقل در دل او، و معنى هر دو فرمايش يكى است.

همان جمله (پرمايه) قبل، از امام عليه السلام به تعبير ديگرى بدين صورت نقل شده است كه فرمود:

قلب احمق در دهان اوست و زبان عاقل در درون قلبش! و هر دو يك معنا را بازگو مى‌كنند.