ترجمه حکمت 421 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ، مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی 

ره آورد عقل

و درود خدا بر او، فرمود: عقل تو را كفايت كند كه راه گمراهى را از رستگارى نشانت دهد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): عقل تو را همين بس كه راه گمراهيت را از راه رستگاريت آشكار مى سازد.

و آن حضرت فرمود: از عقلت آن اندازه تو را بس كه راههاى گمراهيت را از رستگاريت بر تو ظاهر كند.

[و فرمود:] از خرد تو را اين بايد كه راه گمراهى ات را از راه رستگاريت، نمايد.

امام عليه السّلام (در سود عقل) فرموده است:

بس است ترا (سود بردن) از عقل و خرد كه راههاى گمراهيت را از راههاى رستگاريت بتو آشكار مى سازد (زيرا اين سود همه سودها را در بر دارد).

امام(عليه السلام) فرمود: اين مقدار از عقل تو براى تو كافى است كه راه هاى گمراهى را از راه سعادت براى تو واضح و روشن سازد.