ترجمه حکمت 436 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): أَوْلَى النَّاسِ بِالْكَرَمِ، مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اجتماعی 

راه شناخت بزرگواران

و درود خدا بر او، فرمود: شايسته ترين مردم به بزرگوارى آن كه بزرگواران را با او بسنجند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): شايسته ترين مردم به كرم، كسى است كه به گوهر كريمتر باشد.

و آن حضرت فرمود: سزاوارترين مردم به كرم كسى است كه اجدادش از كريمان بوده اند.

[و فرمود:] سزاوارترين مردم به كرم كسى است كه كريمان بدو شناخته شوند.

امام عليه السّلام (در باره جوانمردى) فرموده است:

شايسته ترين مردم به جوانمردى كسى است كه جوانمردان در او ريشه كرده باشند (پدرانش از نيكان و جوانمردان بوده اند. اين فرمايش در نسخ نهج البلاغه نيست ما آنرا از نسخه ابن ابى الحديد نقل كرديم).

امام(عليه السلام) فرمود: شايسته ترين مردم به كَرَم، آن كسى است كه افراد كريم به واسطه او شناخته شوند. (معرف كريمان، از همه كريم تر است).