ترجمه حکمت 440 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ، لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

علمی 

نقش خوابديدن ها در زندگى

و درود خدا بر او، فرمود: خواب ديدن ها چه بسا تصميم هاى روز را نقش بر آب كرده است.(1)


  1. سعدی نیکو سرود: خواب نوشین بامداد رحیل *** بازدارد پیاده را زِ سَبیل.
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): چه تصميمهاى مهم روز را كه خواب ناچيز كند.

و آن حضرت فرمود: خواب چه شكننده است تصميم هاى روز را.

[و فرمود:] خواب چه تصميمهاى روزانه را كه نقش بر آب كرد.

امام عليه السّلام (در باره سستى در كار) فرموده است:

چه بسيار مى شكند و تباه مى سازد خواب تصميمهاى روز را (شرح اين فرمايش در شرح سخن دويست و يازدهم در باب خطبه ها گذشت).

امام(عليه السلام) فرمود: چه شكننده است خواب براى تصميم هايى كه (انسان) در روز مى گيرد.