ترجمه حکمت 441 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْوِلَايَاتُ، مَضَامِيرُ الرِّجَال.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

سیاسی 

تجربه كارى و شناخت مديران

و درود خدا بر او، فرمود: فرمانروايى، ميدان مسابقه مردان است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): حكومتها ميدان مسابقت مردان هستند.

و آن حضرت فرمود: حكمرانيها ميدان آزمايش مردان است.

[و فرمود:] حكمرانيها ميدانهاى مسابقت مردان است.

امام عليه السّلام (در باره حكمرانان) فرموده است:

حكومتها ميدانهاى (آزمايش) مردان است (چنانكه در اصطبلها اسبهاى مسابقه در دواندن شناخته ميشوند هنگاميكه كسى به حكومت رسيد نيكى و بديش آشكار مى گردد).

امام(عليه السلام) فرمود: مقامات حكومتى، ميدان آزمون و مسابقه مردان است.