ترجمه حکمت 445 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ، فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

انسان شناسى

و درود خدا بر او، فرمود: اگر در كسى خصلتى شگفت ديديد، همانند آن را نيز انتظار كشيد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): اگر در كسى صفتى شگفت ديديد، منتظر صفات همانند آن باشيد.

و آن حضرت فرمود: اگر در مردى خصلتى خوشايند باشد همانندهاى آن را در انتظار باشيد.

[و فرمود:] اگر در كسى خصلتى شگفت ديديد، همانند آن را انتظار بريد -چه طبيعت او وى را بر انگيزاند ديگر بار، بر كردن چنان كار-.

امام عليه السّلام (در باره پيشرفت صفات) فرموده است:

هر گاه در كسى صفت و خوى شگفت آورنده اى باشد (خواه نيك و خواه زشت) همانندهاى آنرا منتظر باشيد (كه خوبتر خواهد بود اگر آن صفت خوب بوده و زشتتر اگر آن صفت زشت باشد).

امام(عليه السلام) فرمود: هرگاه در انسانى خوى و خصلت خوشايندى باشد انتظار همانندهايش را نيز (در او) داشته باشيد.