ترجمه حکمت 54 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): لَا غِنَى كَالْعَقْلِ، وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ، وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ارزش هاى اخلاقى

و درود خدا بر او، فرمود: هيچ ثروتى چون عقل، و هيچ فقرى چون نادانى نيست. هيچ ارثى چون ادب(1)، و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست.


  1. اشاره به علم پداگوژی Pedagogy (علم تربیت)
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هيچ بى نيازيى چون عقل و هيچ بينوايى چون جهل و هيچ ميراثى چون ادب و هيچ پشتيبانى چون رأى زدن با ديگران نباشد.

و آن حضرت فرمود: ثروتى چون عقل، و فقرى چون جهل، و ميراثى چون ادب، و پشتيبانى همچون مشورت نيست.

[و فرمود:] هيچ بى نيازى چون خرد نيست، و هيچ درويشى چون نادانى و هيچ ميراثى چون فرهيخته بودن و هيچ پشتيبان چون مشورت نمودن.

امام عليه السّلام (در باره پاره اى از صفات) فرموده است:

نيست بى نيازى مانند خرد (زيرا خرد راه بدست آوردن سعادت و نيكبختى دنيا و آخرت را نشان مى دهد) و نيست بى چيزى مانند نادانى (زيرا نادان در بدست آوردن هر چيز بپرسش از ديگرى نيازمند است) و نيست ميراثى مانند ادب (آنچه كه شخص را از ناپسنديده ها باز مى دارد، زيرا آنچه از مرده بى مشقّت و رنج مى رسد از دست رفتنى است ولى ادب هميشه همراه است) و نيست پشتيبانى مانند مشورت و كنگاش (زيرا از مشورت انديشه درست بدست مى آيد).

امام(عليه السلام) فرمود: هيچ ثروت و بى نيازى همچون عقل، و هيچ فقرى همچون جهل و هيچ ميراثى همچون ادب و هيچ پشتيبانى همچون مشورت نيست.