ترجمه حکمت 74 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

ضرورت ياد مرگ

و درود خدا بر او، فرمود: انسان با نفسى كه مى كشد، قدمى به سوى مرگ مى رود.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): نفسهاى آدمى، گامهاى اوست به سوى مرگ.

و آن حضرت فرمود: نفس كشيدن انسان گام برداشتن او به سوى مرگ است.

[و فرمود:] آدمى با دمى كه برآرد گامى به سوى مرگ بردارد.

امام عليه السّلام (در نزديكى مرگ) فرموده است:

نفس كشيدن مرد گام او است بسوى مرگ خود (زيرا هر نفس از عمر او كم كرده و به مرگ نزديك مى نمايد مانند گام برداشتن كه شخص را به مقصدش نزديك مى گرداند).

امام(عليه السلام) فرمود: نفس هاى انسان گام هاى او به سوى پايان زندگى و مرگ است.