ترجمه حکمت 75 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَ كُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

توجّه به فنا پذيرى دنيا

و درود خدا بر او، فرمود: هر چيز كه شمردنى است پايان مى پذيرد، و هر چه را كه انتظار مى كشيدى، خواهد رسيد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر چه شمردنى است به پايان رسد و، هر چه چشم به راه آن هستى، فرا مى رسد.

و آن حضرت فرمود: هر شمرده شده اى تمام شدنى، و هر انتظار كشيده اى رسيدنى است.

[و فرمود:] هر چه شمردنى است به سر رسد و هر چه چشم داشتنى است در رسد.

امام عليه السّلام (در شادى و افسردگى بيجا) فرموده است:

هر چه بشمار آيد (پايان دارد چون خوشى و افسردگى و سود و زيان و تندرستى و بيمارى) بسر آينده (از بين رونده) است، و هر چه بايد برسد (خير يا شرّ مقدّر گشته) خواهد رسيد (پس خردمند در اينگونه امور شاد و افسرده نشود).

امام(عليه السلام) فرمود: هرچيز كه قابل شمردن است سرانجام پايان مى گيرد و آنچه مورد انتظار است سرانجام فرا مى رسد.