ترجمه خطبه 12 نهج البلاغه

و من كلام له (علیه السلام) لما أظفره الله بأصحاب الجمل، و قد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخی فلاناً کان شاهدنا لیری ما نصرک الله به علی أعدائک

وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَاناً كَانَ شَاهِدَنَا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَعْدَائِكَ فَقَالَ لَهُ (علیه السلام) أَ هَوَى أَخِيكَ مَعَنَا؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا، وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَ يَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَان.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

پس از پیروزی در جنگ بصره در سال 36 هجری یکی از یاران امام (ع) گفت: دوست داشتم برادرم با ما بود و می دید که چگونه خدا تو را بر دشمنانت پیروز کرد!

شركت آيندگان در پاداش گذشتگان (نقش نيّت در پاداش اعمال)

(پس از پيروزى در جنگ بصره در سال 36 هجرى) يكى از ياران امام عليه السّلام گفت: دوست داشتم برادرم با ما بود و مى ديد كه چگونه خدا تو را بر دشمنانت پيروز كرد.امام عليه السّلام پرسيد: آيا فكر و دل برادرت با ما بود؟ گفت: آرى.

امام عليه السّلام فرمود: پس او هم در اين جنگ با ما بود، بلكه با ما در اين نبرد شريكند آنهايى كه حضور ندارند، در صلب پدران و رحم مادران مى باشند، ولى با ما هم عقيده و آرمانند، به زودى متوّلد مى شوند، و دين و ايمان به وسيله آنان تقويت مى گردد.

اعتقادی اخلاقی 
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

سخنى از آن حضرت (ع)، چون خداوند در جنگ جمل پيروزش گردانيد:

يكى از ياران گفتش: اى كاش برادرم، فلان، مى بود و مى ديد كه چه سان خداوند تو را بر دشمنانت پيروز ساخته است. على (ع) از او پرسيد: آيا برادرت هوادار ما بود؟ گفت: آرى. على (ع) گفت: پس همراه ما بوده است. ما در اين سپاه خود مردمى را ديديم كه هنوز در صلب مردان و زهدان زنان هستند. روزگار آنها را چون خونى كه بناگاه از بينى گشاده گردد، بيرون آورد و دين به آنها نيرو گيرد.

از سخنان آن حضرت است به وقتى كه در نبرد جمل پيروز شد:

يكى از يارانش گفت: «دوست داشتم برادرم در اين صحنه بود و مى ديد چگونه خداوند تو را بر دشمنانت يارى داد». امام به او فرمود: آيا ميل برادرت با ماست؟ گفت: آرى، فرمود: بى شك با ما حضور داشته، بلكه اقوامى با ما در اين لشكر حضور داشتند كه هم اكنون در صلب پدران و رحم زنها هستند، آنان كه زمانهاى آينده ظهورشان مى دهد، و ايمان به وسيله آنان تقويت مى شود.

و از سخنان آن حضرت است [چون خدا او را در نبرد جمل پيروز ساخت]، يكى از ياران وى گفت: دوست داشتم برادرم فلان، اينجا بود تا ببيند خدا چگونه تو را بر دشمنانت نصرت بخشيد. فرمود: «برادرت دوستدار ما است»؟

گفت آرى. فرمود: پس با ما بوده است. مردمانى هم كه هنوز در پشت پدران و زهدان مادرانند، در اين كارزار با ما هستند، مردمى كه گردش روزگار نابيوسان آنان را روى كار آورد و ايمان بدانها نيرومند شود.

از سخنان آن حضرت عليه السّلام است، پس از فيروزى كه خداوند در جنگ جمل نصيب آن حضرت فرمود:

يكى از ياران آن جناب گفت: دوست داشتم برادر من فلان با ما، در اين كار زار حاضر بود تا مى ديد چگونه خداوند تو را بر دشمنانت فيروزى عطاء نموده،

(1) حضرت فرمود آيا ميل و محبّت برادر تو با ما است؟، گفت آرى، فرمود او هم در اين جنگ با ما بوده.

(2) و (از دوستداران ما حتّى) كسانيكه در صلب مردها و رحم زنها هستند (مانند آنست كه) در سپاهيان ما به همراهى ما حاضر بوده اند،

(3) زود است كه روزگار ايشان را مانند خونى كه از بينى انسان ناگهان بيرون آيد بوجود آورده ظاهر گرداند، و بسبب (خدمات و ترويج) ايشان ايمان قوّت گيرد (و دشمنان ما، در دست آنان مغلوب شوند).

(هنگامى که خداوند امام(عليه السلام) را در جنگ «جمل» پيروز ساخت يکى از يارانش عرض کرد: دوست مى داشتم برادرم فلانى همراه ما بود تا شاهد پيروزيهاى الهى بر دشمنان که خدا نصيب شما کرده است، بوده باشد) امام(عليه السلام) فرمود: آيا قلب و فکر و علاقه برادرت با ماست؟ او در پاسخ عرض کرد: آرى.

امام(عليه السلام)فرمود: او نيز به طور مسلّم در اين صحنه حضور داشته است (نه تنها او حضور داشته بلکه) گروه هايى در لشکر ما حضور داشتند که هم اکنون در صلب پدران و رحم مادرانند. کسانى که زمانهاى آينده آنها را آشکار مى سازد و ايمان به وسيله آنها قوى و نيرومند مى شود.