ترجمه حکمت 129 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ، يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اعتقادی 

شناخت عظمت پروردگار

و درود خدا بر او، فرمود: بزرگى پروردگار در جانت، پديده ها را در چشمت كوچك مى نماياند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بزرگى خداوند در نظر تو سبب مى شود كه آفريدگان در چشمت خرد آيند.

و آن حضرت فرمود: عظمت خالق هستى نزد تو، آفريده شده را در نظرت كوچك مى كند.

[و فرمود:] بزرگى آفريننده در انديشه ات، آفريده را خرد مى نماياند در ديده ات.

امام عليه السّلام (در باره بزرگى خدا) فرموده است:

پى بردن تو به بزرگى آفريننده، آفريده شده را در چشم تو كوچك مى نمايد (و بر اثر آن به آفريده شده اعتنا نكرده هميشه متوجّه آفريدگار خود مى باشى و سعادت دنيا و آخرت را بدست مى آورى).

امام(عليه السلام) فرمود: عظمت آفريدگار در نظر تو مخلوق را در چشمت كوچك مى كند.