ترجمه حکمت 163 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الْفَقْرُ، الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اقتصادی 

فقر و نابودى

و درود خدا بر او، فرمود: فقر مرگ بزرگ است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): تنگدستى، مرگ بزرگتر است.

و آن حضرت فرمود: تهيدستى مرگ بزرگتر است.

[و فرمود:] تنگدستى بزرگتر مرگ است.

امام عليه السّلام (در نكوهش تنگدستى) فرموده است:

فقر و تنگدستى مرگ بسيار بزرگست (زيرا سختى مرگ يك بار است و سختى بى چيزى هر آن مشاهده مي شود).

امام(عليه السلام) فرمود: فقر مرگ بزرگ تر است.