ترجمه حکمت 171 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ [تَمْنَعُ‏] مَنَعَتْ أَكَلَاتٍ‏.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ره آورد شوم حرام خوارى

و درود خدا بر او، فرمود: بسا لقمه ‏اى گلوگير كه از لقمه ‏هاى فراوانى محروم مى‏ كند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): چه بسا يك خوردن مانع خوردنها شود.

و آن حضرت فرمود: چه بسا يك خوردن، انسان را از خوردنهاى بسيار منع كند.

[و فرمود:] بسا يك خوردن كه مانع شود لذّت از خوردنيها را بردن.

امام عليه السّلام (در خوددارى) فرموده است:

بسا يك خوردن كه خوردنيها را جلو گيرد (بسا شخص غذاى زيان رسانى خورده يا در خوردن افراط نمايد كه بيمار گردد و زمان درازى از خوردنيها باز ماند، اين فرمايش مثلى است براى كسيكه پى سود كم رفته از سود بسيار بازماند كه اگر خوددارى مى‏ نمود سود بسيار مى‏ يافت).

امام(عليه السلام) فرمود: بسيار مى شود كه يك وعده غذا (غذاى نامناسب) از وعده هاى فراوان غذا (غذاى خوب) جلوگيرى مى كند.