ترجمه حکمت 177 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اُزْجُرِ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاق اجتماعی 

روش برخورد با بدان

و درود خدا بر او، فرمود: بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار آزار ده.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): پاداش دادن به نيكوكار، بدكار را رنجه مى دارد.

و آن حضرت فرمود: بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كن.

[و فرمود:] با پاداش دادن به نيكوكار بدكار را بيازار.

امام عليه السّلام (در جلوگيرى از بد كارى) فرموده است:

بدكار را به پاداش نيكوكار (ارجمند داشتن و احسان و نيكوئى باو) رنجه دار (چون هيچ زجرى براى بد كرداران سختتر از ارجمند داشتن و نيكى نمودن با نيكان نمى باشد).

امام(عليه السلام) فرمود: گنهكار را با پاداش دادن به نيكوكار (تنبيه كن و) از گناه بازدار.