ترجمه حکمت 178 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ، بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی سیاسی اجتماعی 

روش نابود كردن بدى ها

و درود خدا بر او، فرمود: بدى را از سينه ديگران، با كندن آن از سينه خود، ريشه كن نما.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بيخ كينه را از دل ديگران بركن، با بركندن آن از دل خود.

و آن حضرت فرمود: بدى را با كندن از سينه خود از سينه ديگران بركن.

[و فرمود:] بدى را از سينه جز خود بر كن با كندن آن از سينه خويشتن.

امام عليه السّلام (در باره بد خواه نبودن) فرموده است:

درو كن (دور ساز) بدى (كينه) را از سينه ديگرى با كندن (دور ساختن) آن از سينه خود (چون هر كس براى ديگران بد انديشد براى او بد انديشند، و هر كه كينه ديگران در دل گيرد كينه او در دل گيرند).

امام(عليه السلام) فرمود: كينه و بدخواهى ديگران را از سينه خود درو كن تا بدخواهى به تو از سينه ديگران ريشه كن شود.