ترجمه حکمت 179 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْيَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

لجاجت و سستى اراده

و درود خدا بر او، فرمود: لجاجت تدبير را سست مى كند.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): لجاجت و ستيز، تدبير را دور مى كند.

و آن حضرت فرمود: لجاجت تدبير صواب را از باطن بيرون مى برد.

[و فرمود:] ستيز، تدبير را باطل كند.

امام عليه السّلام (در نكوهش ستيزگى) فرموده است:

ستيزگى انديشه (شايسته) را دور مى سازد (شخص را از راه راست باز ميدارد و سود انديشه را از دست مى دهد).

امام(عليه السلام) فرمود: لجاجت، فكر و رأى انسان را از ميان مى برد.