ترجمه حکمت 180 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

طمع ورزى و بردگى

و درود خدا بر او، فرمود: طمع ورزى، بردگى هميشگى است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): طمعكارى، بردگى هميشگى است.

و آن حضرت فرمود: طمع بندگى دائمى است.

[و فرمود:] آزمند بودن، جاودان بندگى نمودن است.

امام عليه السّلام (در نكوهش آز) فرموده است:

طمع بندگى هميشگى است (آزمند هميشه بنده و گرفتار است و تا از طمع چشم نپوشد آزاد نگشته رهائى نيابد).

امام(عليه السلام) فرمود: طمع بردگى جاويدان است.