ترجمه حکمت 181 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، وَ ثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

ارزش دورانديشى و پرهيز از كوتاهى

و درود خدا بر او، فرمود: حاصل كوتاهى، پشيمانى، و حاصل دورانديشى، سلامت است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): ثمره تفريط و كوتاهى در كارها پشيمانى است و ثمره دورانديشى سلامت است.

و آن حضرت فرمود: نتيجه كوتاهى در امور پشيمانى، و ميوه احتياط سلامت است.

[و فرمود:] كوتاهى در كار را پشيمانى بار است و دور انديشى را سلامت در كنار.

امام عليه السّلام (در باره دور انديشى) فرموده است:

نتيجه تقصير و كوتاهى (در امرى) پشيمانى است و سود احتياط و دور انديشى درستى (رهائى از زيان) است.

امام(عليه السلام) فرمود: ميوه درخت تفريط پشيمانى و ميوه درخت دورانديشى سلامت است.