ترجمه حکمت 185 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السّلام) مَا كَذَبْتُ وَ لَا [كُذِبْتُ] كُذِّبْتُ وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

ويژگى هاى اعتقادى امام على عليه السّلام

و درود خدا بر او، فرمود: هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و هرگز گمراه نشدم، و كسى به وسيله من گمراه نشده است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): دروغ نگفتم و دروغ نشنيده ام. گمراه نشدم و كسى را گمراه نكرده ام.

و آن حضرت فرمود: دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده، و گمراه نشدم و كسى هم به دست من گمراه نگشته.

[و فرمود:] دروغ نگفتم و دروغ نشنودم، و گمراه نشدم و كسى را گمراه ننمودم.

امام عليه السّلام (در بعضى از صفات خود) فرموده است:

(هيچ گاه) دروغ نگفتم و دروغ گفته نشدم (از پيغمبر اكرم دروغ نشنيدم، زيرا پيغمبر و امام منزّه و آراسته از دروغ هستند) و گمراه نشدم و كسى بوسيله من گمراه نگشت.

امام عليه السلام فرمود: هرگز دروغ نگفته‌ام و هيچ‌ گاه دروغ به من گفته نشده است (اشاره به اين‌كه آنچه پيامبر به من فرموده است راست و درست بوده است) و هرگز گمراه نبوده‌ام و كسى نيز به وسيله من گمراه نشده است.