ترجمه حکمت 187 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الرَّحِيلُ وَشِيكٌ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

ضرورت ياد قيامت

و درود خدا بر او، فرمود: كوچ كردن نزديك است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): كوچ كردن نزديك است.

و آن حضرت فرمود: كوچ كردن از دنيا به آخرت نزديك است.

[و فرمود:] رخت بر بستن نزديك است.

امام عليه السّلام (در باره مرگ) فرموده است:

كوچ كردن (رفتن از دنيا) نزديك است (پس خردمند كسى است كه توشه برداشته هنگام رسيدن مرگ آماده باشد).

امام(عليه السلام) فرمود: كوچ كردن (از دنيا) سريع است.