ترجمه حکمت 216 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ نَالَ، اسْتَطَالَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی سیاسی 

قدرت و تجاوزكارى

و درود خدا بر او، فرمود: كسى كه به نوايى رسيد تجاوزكار شد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر كه به خواستهايش رسد، گردن فرازى كند.

و آن حضرت فرمود: آن كه به مقام رسد گردنكشى كند.

[و فرمود:] آن كه به نوايى رسيد خود را از ديگران برتر ديد.

امام عليه السّلام (در باره گردنكشى) فرموده است:

كسيكه بجائى رسيد گردنكشى نمود (مگر آنكه آراسته بوده خدا را در نظر گرفته فروتنى نمايد).

امام(عليه السلام) فرمود: كسى كه به نوايى رسد طغيان مى كند.