ترجمه حکمت 219 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ، تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

آرزوها آفت انديشه

و درود خدا بر او، فرمود: قربانگاه انديشه ها، زير برق آرزوهاست.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): جايى كه خردها به سر در آيند، آن جاست كه برق آزمنديها بدرخشد.

و آن حضرت فرمود: بيشترين قربانگاههاى عقول زير برق طمع هاست.

[و فرمود:] قربانگاه خردها را بيشتر -آنجا توان يافت- كه برق طمعها بر آن تافت.

امام عليه السّلام (در زيان آز) فرموده است:

بيشتر جاهاى بخاك افتادن (لغزش) خردها زير درخشندگيهاى طمعها و آزها است (طمع آدمى را از آسمان عقل و بزرگوارى به پستى و خوارى كشاند).

امام(عليه السلام) فرمود: بيشترين قربانگاه عقل ها در پرتو طمع هاست.