ترجمه حکمت 245 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ، قَلَّتِ الشَّهْوَةُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی علمی 

كاستى قدرت و كنترل شهوت

و درود خدا بر او، فرمود: هنگامى كه توانايى فزونى يابد، شهوت كاستى گيرد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هرگاه توانايى بيفزايد، خواهش نقصان يابد.

و آن حضرت فرمود: زمانى كه توانايى زياد گردد خواسته كم شود.

[و فرمود:] چون توانايى بيفزايد، خواهش كم آيد.

امام عليه السّلام (در باره توانائى) فرموده است:

هرگاه توانائى و دست يافتن (بر چيزى) فراوان شود شهوت و خواهش (بر آن) كم گردد (زيرا كسيكه بچيزى كم دسترس داشته باشد ميل و خواهش او هميشه متوجّه آنست و مى ترسد مبادا از دست برود، ولى آنكه در دسترس دارد ميل و خواهشش اندك است چون مطمئنّ است كه هرگاه بخواهد آماده است).

امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه قدرت بر چيزى فزونى يابد علاقه به آن كم مى‌شود.