ترجمه حکمت 248 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً، فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاق اجتماعی 

تقويت خوشبينى ها

و درود خدا بر او، فرمود: چون كسى به تو گمان نيك برد، خوشبينى او را تصديق كن.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): هر كه به تو گمان خير برد، چنان كن كه گمانش صادق آيد.

و آن حضرت فرمود: كسى كه به تو گمان خير دارد گمانش را (در عمل) تحقق بخش.

[و فرمود:] آن كه به تو گمان نيك برد -با نيكويى در كار- گمان وى را راست دار.

امام عليه السّلام (در ترغيب بكار نيك) فرموده است:

كسيكه بتو گمان نيكى برد گمان او را تصديق كن (نيكى كه از تو چشمداشت دارد بجا آور زيرا اگر گمان او را نادرست جلوه دهى ديگران بتو گمان نيك نبرند و اين بسيار ناشايسته است).

امام عليه السلام فرمود: كسى كه به تو گمان خوبى دارد گمانش را (با عمل) تصديق كن.