ترجمه حکمت 32 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

ارزش و والايى انجام دهنده كارهاى خير

و درود خدا بر او، فرمود: نيكوكار، از كار نيك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): نيكوكار از كار نيكويش بهتر است و، بدكار از كار بدش بدتر.

و آن حضرت فرمود: از نيكى بهتر نيكوكار، و از بدى بدتر بدكار است.

[و فرمود:] نيكوكار از كار نيك بهتر است، و بد كردار از كار بد بدتر.

امام عليه السّلام (در برترى علّت از معلول) فرموده است:

كننده كار نيكو از نيكى بهتر و كننده كار بد از بدى بدتر است (زيرا كار بسته به كننده آنست پس كننده از كار برتر است).

امام(عليه السلام) فرمود: انجام دهنده كار نيك از كار نيكش بهتر است و انجام دهنده كار بد از كار بدش بدتر.