ترجمه حکمت 33 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): كُنْ سَمْحاً وَ لَا تَكُنْ مُبَذِّراً، وَ كُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَتِّراً.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی اقتصادی 

اعتدال در بخشش و حسابرسى

و درود خدا بر او، فرمود: بخشنده باش امّا زياده روى نكن، در زندگى حسابگر باش امّا سخت گير مباش.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): بخشنده باش و اسرافكار مباش و ميانه رو باش و سختگير مباش.

و آن حضرت فرمود: بخشنده باش نه بيش از حدّ، اندازه نگاه دار نه در حدّ سختگيرى.

[و فرمود:] بخشنده باش نه با تبذير و اندازه نگه دار و بر خود سخت مگير.

امام عليه السّلام (در نهى از افراط و تفريط) فرموده است:

بخشنده باش ولى نه بحدّ اسراف و بيجا (كه افراط و تجاوز از حدّ باشد) و ميانه رو باش و سختگير مباش (كه آن تفريط و تقصير در حدّ باشد).

امام(عليه السلام) فرمود: سخاوتمند باش و در اين راه اسراف مكن و در زندگى حساب گر باش و سخت گير مباش.