ترجمه حکمت 336 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَسْئُولُ حُرٌّ، حَتَّى يَعِدَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

مسؤوليّت وعده دادن

و درود خدا بر او، فرمود: كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): كسى كه از او چيزى خواسته اند، آزاد است تا زمانى كه وعده دهد.

و آن حضرت فرمود: آن كه از او چيزى در خواست شده تا وعده نداده آزاد است.

[و فرمود:] آن كه از او چيزى خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.

امام عليه السّلام (در باره وفاى بوعده) فرموده است:

كسيكه از او چيزى خواسته شود آزاد است (مى خواهد انجام مى دهد نمى خواهد نمى دهد) تا وقتى كه وعده كند (كه ديگر آزاد نيست بر او است كه بوعده وفا نمايد و خواسته شده را انجام دهد.

(اين فرمايش با فرمايش بالا در بيشتر از نسخ نهج البلاغه نيست ما هر دو را از نسخه ابن ابى الحديد نقل نموديم).

امام عليه السلام فرمود: كسى كه از او درخواستى شده، تا وعده نداده آزاد است. (ولى پس از وعده دادن در گرو وعده خويش است و تا به آن وفا نكند آزاد نمى شود).