ترجمه حکمت 337 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ، كَالرَّامِي بِلَا وَتَرٍ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی تربیتی 

ضرورت عمل گرايى

و درود خدا بر او، فرمود: دعوت كننده بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): كسى كه مردم را به كار نيك مى خواند و خود عمل نمى كند، چونان تيراندازى است كه كمانش را زه نيست.

و آن حضرت فرمود: ثواب دهنده بى طاعت همچون تيرانداز بى كمان است.

[و فرمود:] آن كه -مردم را به خدا- خواند و خود به كار نپردازد، چون تيرافكنى است كه از كمان بى زه تير اندازد.

امام عليه السّلام (در باره درخواست از خدا) فرموده است:

درخواست كننده (از خدا) بى طاعت و بندگى مانند تير اندازى است كه كمان او بى زه باشد (كه تير او به هدف نرسد، پس كسيكه خدا را بخواند و عمل نداشته باشد درخواست او روا نگردد، زيرا هر كه عمل ندارد و واجبات را بجا نياورد فاسق است و خدا دعاى فاسق را نمى پذيرد).

امام عليه السلام فرمود: آنكس كه مردم را (به نيكى ها) فرا مى خواند؛ ولى خود به آن عمل نمى كند مانند كماندارى است كه با كمان بدون زه مى خواهد تيراندازى كند.