ترجمه حکمت 364 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَكُونُ، فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُلٌ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی 

جايگاه پرسيدن

و درود خدا بر او، فرمود: از آنچه پديد نيامده نپرس، كه آنچه پديد آمده براى سرگرمى تو كافى است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): از آنچه هنوز رخ نداده، مپرس، كه آنچه رخ داده براى مشغول ساختن تو كافى است.

و آن حضرت فرمود: از آنچه پيش نيامده پرسش مكن، كه تو را در آنچه هست شغلى وجود دارد.

[و فرمود:] نيامده را مپرس كه چيست، كه آنچه رخ داده براى مشغول ساختن تو كافى است.

امام عليه السّلام (در باره پرسش بيهوده) فرموده است:

مپرس از آنچه واقع نمى شود (مانند مسائل فرضيّه كه در آن بحث ميكنند) كه در آنچه هست (مانند احكام شرعيّه و امور زندگى) براى تو شغل و كارى است (كه بايد بآن بپردازى).

امام(عليه السلام) فرمود: درباره آنچه تحقق يافتنى نيست سؤال مكن چراكه در آنچه تحقق يافته به اندازه كافى اسباب دل مشغولى تو وجود دارد.