ترجمه حکمت 442 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ، خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَك.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اجتماعی 

راه انتخاب شهرها براى زندگى

و درود خدا بر او، فرمود: هيچ شهرى براى تو از شهر ديگر بهتر نيست، بهترين شهرها آن است كه پذيراى تو باشد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): براى تو هيچ شهرى بهتر از شهر ديگر نيست. بهترين شهرها شهرى است كه تو را بپذيرد و در آن آسوده باشى.

و آن حضرت فرمود: شهرى براى تو شايسته تر از شهر ديگر نيست، بهترين شهرها شهرى است كه پذيراى تو باشد.

[و فرمود:] شهرى تو را از شهر ديگر بهتر نيست. بهترين شهرها آن بود كه در آنت آسايش زندگى است.

امام عليه السّلام (در باره جاى زندگى) فرموده است:

شهرى از شهر ديگر بتو سزاوارتر و شايسته تر نيست، بهترين شهرها شهرى است كه ترا به دوش گيرد (اهل آن ترا بخواهند و در زندگى در رفاه و آسايش باشى).

امام(عليه السلام) فرمود: هيچ شهرى براى تو سزاوارتر از شهر ديگر نيست; بهترين شهرها شهرى است كه تو را پذيرا شود (و وسيله آرامش و پيشرفت تو را فراهم كند).