ترجمه حکمت 463 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اعتقادی 

دنيا براى آخرت است

و درود خدا بر او، فرمود: دنيا براى رسيدن به آخرت آفريده شد، نه براى رسيدن به خود.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): دنيا براى ديگرى آفريده شده، براى خود آفريده نشده.

و آن حضرت فرمود: دنيا براى ديگرى به وجود آمده نه براى خودش.

[و فرمود:] دنيا را براى جز دنيا آفريده اند نه براى دنيا -و راهگذارى است به جهان فردا-.

امام عليه السّلام (در باره دنيا) فرموده است:

دنيا براى ديگرى آفريده شده است، و براى خود آفريده نشده است (دنيا راهى است بآخرت كه بايد آدمى در آن بندگى كند تا پاداش يابد نه آنكه هميشگى باشد كه فقط در آن خوش بگذراند).

امام(عليه السلام) فرمود: دنيا براى غيرش آفريده شده نه براى خودش. (هدف از آفرينش اين جهان، تكامل و آمادگى براى زيستن در جهان آخرت است).

مرحوم سيد رضى در اينجا سخن مبسوطى دارد كه متن و شرح آن ذيلا خواهد آمد.