ترجمه حکمت 59 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاق اجتماعی 

ارزش تذكّر دادن اشتباهات

و درود خدا بر او، فرمود: آن كه تو را هشدار داد، چون كسى است كه مژده داد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): آنكه تو را از چيزى بر حذر مى دارد، همانند كسى است كه تو را مژده اى مى رساند.

و آن حضرت فرمود: آن كه تو را از بدى بيم دهد چون كسى است كه به خوبى مژده دهد.

[و فرمود:] آن كه تو را -گز گزندى- ترساند چون كسى است كه تو را مژده رساند.

امام عليه السّلام (در باره پند دهنده) فرموده است:

كسيكه ترا بر حذر دارد (از بديها بيم دهد) مانند كسى است كه ترا (بخير و نيكى) مژده دهد (زيرا دفع شرّ سود است).

امام(عليه السلام) فرمود: كسى كه تو را (از چيز خطرناكى) بترساند مانند كسى است كه تو را(به امر خيرى) بشارت دهد.