ترجمه حکمت 60 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): اللِّسَانُ سَبُعٌ، إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی تربیتی 

ضرورت كنترل زبان

و درود خدا بر او، فرمود: زبان تربيت نشده، درنده اى است كه اگر رهايش كنى مى گزد.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): زبان، درنده اى است كه اگر به خود واگذارندش، بگزد.

و آن حضرت فرمود: زبان درنده اى است، كه اگر آزادش گذارند بگزد.

[و فرمود:] زبان درنده اى است، اگر واگذارندش بگزد.

 امام عليه السّلام (در زيان گفتار بى انديشه) فرموده است:

زبان (مانند حيوان) درنده اى است كه اگر بخود واگزار شود (بى انديشه و راهنمائى عقل هر چه بخواهد بگويد گوينده را) مى گزد (سبب تباهى او ميشود).

امام(عليه السلام) مى فرمايد: زبان درنده اى است كه اگر رهايش كنى به تو آسيب مى رساند و مى دَرَد.