ترجمه حکمت 63 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی 

ارزش شفاعت

و درود خدا بر او، فرمود: شفاعت كننده چونان بال و پر درخواست كننده است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): شفاعت كننده، براى كسى كه طالب چيزى است، چونان بال است براى پرنده.

و آن حضرت فرمود: شفاعت كننده پر و بال شفاعت خواه است.

[و فرمود:] پايمرد، خواهنده را -همچون- پر است.

امام عليه السّلام (در سود شفاعت) فرموده است:

خواهشگر براى درخواست كننده (از ديگرى مانند) بال است (براى پرنده كه بسبب آن به حاجت خود دست مى يابد).

امام(عليه السلام) مى فرمايد: شفاعت كننده بال و پَرِ طلب كننده است.