ترجمه حکمت 65 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ.

ترجمه: محمد دشتی (ره)

اخلاقی اجتماعی تربیتی 

ترك دوستان و تنهايى

و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادن دوستان غربت است.

ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

و فرمود (ع): فقدان دوستان به مثابه غربت است.

و آن حضرت فرمود: از دست رفتن دوستان غربت است.

[و فرمود:] از دست شدن دوستان، غربت است.

امام عليه السّلام (در زيان بى كسى) فرموده است:

از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دور ماندگى از وطن است).

امام(عليه السلام) فرمود: از دست دادن دوستان غربت است!