مکتب خانه امیرالمؤمنین علی (ع)

وب سایت مکتب خانه امیرالمؤمنین (ع) مکانی برای دسترسی سریع و راحت تر به نهج البلاغه است!

تماشای خطبه در حالت تمام صفحه

خطبه ها

نهج البلاغه دارای 241 خطبه می باشد که توسط اساتیدی همچون: محمد دشتی، عبدالمحمد آیتی، حسین انصاریان، سید جعفر شهیدی، سید علی نقی فیض الاسلام و مکارم شیرازی به زبان فارسی ترجمه شده است.

نامه ها

نهج البلاغه دارای 79 نامه می باشد که توسط اساتیدی همچون: محمد دشتی، عبدالمحمد آیتی، حسین انصاریان، سید جعفر شهیدی، سید علی نقی فیض الاسلام و مکارم شیرازی به زبان فارسی ترجمه شده است.

تماشای نامه در حالت تمام صفحه
تماشای حکمت در حالت تمام صفحه

حکمت ها

نهج البلاغه دارای 480 حکمت می باشد که توسط اساتیدی همچون: محمد دشتی، عبدالمحمد آیتی، حسین انصاریان، سید جعفر شهیدی، سید علی نقی فیض الاسلام و مکارم شیرازی به زبان فارسی ترجمه شده است.