ترجمه خطبه 112 نهج البلاغه

و من خطبة له (علیه السلام) ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الخلق عن وصف اللّه:

هَلْ تُحِسُّ [يُحَسُ] بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا، أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً؟ بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؟ أَ يَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا، أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا، أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا؟ كَيْفَ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ؟

ترجمه: محمد دشتی (ره)

در اين خطبه از فرشته مرگ و كيفيّت گرفتن ارواح سخن ايراد كرد

عجز انسان از درك فرشتگان (فرشته مرگ)

آيا هنگامى كه فرشته مرگ به خانه اى در آمد، از آمدن او آگاه مى شوى؟ آيا هنگامى كه يكى را قبض روح مى كند او را مى بينى؟

بچّه را چگونه در شكم مادر مى ميراند؟ آيا از راه اندام مادر وارد مى شود يا روح به اجازه خداوند به سوى او مى آيد يا همراه كودك در شكم مادر به سر مى برد؟(1) آن كس كه آفريده اى چون خود را نتواند وصف كند، چگونه مى تواند خداى خويش را وصف نمايد؟


  1. اشاره به میستی سیسم Mysticism (اعتقاد به هرچیز اسرار آمیز که عقل بشری و علوم از درک آن عاجزند.)
اعتقادی 
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

از خطبه اى از آن حضرت (ع) در آن از ملك الموت ياد كرده و گرفتن او جانها را:

آيا وقتى كه به خانه اى داخل مى شود، از او آگاه مى شوى يا هنگامى كه جان يكى را مى ستاند او را مى بينى؟ چگونه جنين را در رحم مادر مى ميراند؟ ملك الموت از كدام عضو مادر به درون مى رود؟ آيا روح به فرمان پروردگارش به او پاسخ مى دهد يا با كودك در درون شكم مادر جاى گرفته؟ كسى كه از وصف مخلوقى چون خود عاجز است خداى خود را چگونه وصف تواند كرد؟

از خطبه هاى آن حضرت است در باره ملك الموت و قبض روح مردم:

وقتى ملك الموت وارد خانه اى مى شود آيا او را حس مى كنى يا وقت قبض روح كسى او را مى بينى؟ بلكه جنين را در شكم مادرش چگونه قبض روح مى كند؟ آيا از برخى از اعضاء مادر بر او وارد مى شود يا اينكه روح جنين به اذن خدا او را اجابت مى نمايد يا ملك الموت همراه جنين در روح مادر ساكن است؟ كسى كه از وصف مخلوقى مانند خود عاجز است چگونه خداى خود را وصف تواند كرد؟

و از خطبه هاى آن حضرت است كه در آن ذكر ملك الموت را كرده است:

آيا چون به خانه اى در آمد از آمدن او آگاه مى شوى؟ آيا هنگامى كه يكى را مى ميراند، او را مى بينى؟ بچّه را چگونه در شكم مادر مى ميراند؟ از راه اندام مادر به درون او در مى شود يا روح به اذن پروردگارش بدو پاسخ مى دهد يا او با كودك، درون شكم مادر به سر مى برد؟ آن كه وصف آفريده اى چون خود را نتواند، صفت كردن خداى خويش را چگونه داند؟

از خطبه هاى آن حضرت عليه السّلام است كه در آن ملك الموت عليه السّلام و قبض روح نمودن او اشخاص را ياد آورى نموده (و اشاره فرموده كه كنه ذات خداوند سبحان درك نمى شود):
(1) آيا درك ميكنى و مى فهمى او را هرگاه (براى گرفتن جان) به منزلى داخل شود يا او را مى بينى هر گاه جانى را مى ستاند؟
(2) (نه) بلكه (شگفت در آنست كه) چگونه قبض روح مى نمايد؟ بچّه اى را كه در شكم مادرش مى باشد آيا از بعض اعضاء مادر بر او وارد ميشود يا آنكه روح باذن و فرمان پروردگارش بسوى او مى رود يا ملك الموت با آن بچه در اجزاء درونى مادر او ساكن است؟
(3) چگونه (مى تواند) خداى خود را وصف كند كسيكه توانائى ندارد از اينكه مخلوقى (ملك الموت) را كه مانند خود است (از نيستى بوجود آمده) وصف نمايد (پس چنانكه ملك الموت را كه مخلوقى از مخلوقات است جز بآثار نمى توان شناخت، بطريق اولى پى به كُنه ذات حقّ تعالى كه منزّه از ادراك، و خالق همه مخلوقات است نتوان برد).

آيا هنگامى که (فرشته مرگ) وارد منزلى مى شود، احساس مى کنيد؟ و آيا وقتى کسى را قبض روح مى کند وى را مى بينيد؟ از آن بالاتر (آيا مى دانيد) چگونه (گاهى) جنين را در شکم مادر، قبض روح مى کند؟ آيا وارد شکم مادر از طريق بعضى اعضاء مى شود يا از برون، روح جنين را به سوى خود فرا مى خواند؟ و او به اذن پروردگار اجابت مى کند، يا با او در شکم مادر همراه است؟! چگونه کسى که از توصيف و تعريف مخلوقى همانند خود، ناتوان است، مى تواند خالق و معبودش را توصيف کند؟!