ترجمه خطبه 207 نهج البلاغه

و من كلام له (علیه السلام) في بعض أيام صفين و قد رأى الحسنَ ابنَه (علیه السلام) يتسرّع إلى الحرب:

امْلِكُوا عَنِّي هَذَا الْغُلَامَ، لَا يَهُدَّنِي؛ فَإِنَّنِي أَنْفَسُ بِهَذَيْنِ يَعْنِي الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (علیهما السلام) عَلَى الْمَوْتِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله).

[قال السيد الشريف قوله (علیه السلام): "املكوا عني هذا الغلام" من أعلى الكلام و أفصحه].

ترجمه: محمد دشتی (ره)

در يكى از روزهاى نبرد صفّين، امام حسن عليه السّلام را ديد كه به سرعت در لشكر دشمن در حال پيشروى است فرمود

ضرورت حفظ امامت

اين جوان را نگه داريد، تا پشت مرا نشكند، كه دريغم آيد مرگ، حسن و حسين (عليهما السّلام) را دريابد. نكند با مرگ آنها نسل رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) از بين برود.

(سيد رضی می گوید: جمله «اين جوان را نگه داريد» در مرتبه والاى سخن و از فصاحت بالايى برخوردار است).

اعتقادی 
ترجمه ها

لطفاً برای انتخاب یک ترجمه، برروی نام مترجم کلیک کنید.

سخنى از آن حضرت (ع) در يكى از روزهاى جنگ صفين فرزندش حسن (ع) را ديد كه به جنگ مى شتابد و چنين فرمود:

نگه داريد و مانع شويد اين پسر را از جنگ تا با مرگ خود پشت مرا نشكند. نمى خواهم كه اين دو [يعنى حسن و حسين (ع)] به كام مرگ افتند و با مرگ آنها نسل رسول الله (ص) منقطع شود.

سيّد رضى می گوید: سخن امام كه مى گويد: «املكوا عنى هذا الغلام» از برترين سخنان و فصيح ترين آنهاست.

از سخنان آن حضرت است در يكى از روزهاى نبرد صفّين وقتى فرزند خود حسن را به سوى جنگ شتابان ديد:

اين جوان را به فرمان من از جنگ مانع شويد مبادا پشتم را بشكند، زيرا دريغم مى آيد كه با شهيد شدن اين دو جوان [يعنى حسن و حسين عليهما السلام] نسل رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله قطع شود.

[فرمايش حضرت: «املكوا عنّى هذا الغلام» در اوج فصاحت است].

و فرمود آن حضرت در يكى از روزهاى صفين، چون امام حسن (ع) را ديد كه آهنگ جنگ كرده است:

اين جوان را نگه داريد و به آمدن با منش مگذاريد -تا قصد جنگ نكند- و پشت مرا نشكند. دريغم آيد كه اين دو را مرگ در رسد و با كشته شدن آنان دودمان رسول خدا (ص) به سر رسد.

[و گفته او (ع) املكوا عنّى هذا الغلام، از برترين گفتار و فصيحترين سخنان است.]

از سخنان آن حضرت عليه السّلام است كه در يكى از روزهاى جنگ صفّين آنگاه كه فرزند خود امام حسن عليه السّلام را ديد به كارزار مى شتابد:

بعوض من اين جوان را مالك شويد نگاه داريد (از جنگيدن او جلوگيرى نمائيد) مبادا مرا درهم ريزد، زيرا من به مرگ اين دو جوان «يعنى حسن و حسين عليهما السّلام» بخل مى ورزم (راضى نيستم) تا با مرگ آنها ذريّه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله قطع نشود.

(سيّد رضى رحمه اللَّه فرمايد:) فرمايش آن حضرت عليه السّلام: "املكوا عنّى هذا الغلام" يعنى بعوض من اين جوان را مالك شويد، از برترين و فصيحترين سخن است.

اين جوان (امام حسن(عليه السلام)) را از طرف من بگيريد و نگاه داريد (تا به ميدان جنگ پا نگذارد) مبادا (مرگ او) مرا درهم بکوبد، زيرا من از مرگ اين دو ـ يعنى امام حسن و امام حسين ـ بسيار دريغ دارم تا نسل رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با مرگ آنها قطع نشود.